Skip to content

“Hvad er det gode liv for dig, og udlever du det lige nu?

Eksistentiel terapi

Den eksistentielle samtale er en filosofisk samtaleform om dit liv, som du oplever det lige nu. Fortiden har indflydelse på den måde, man føler, tænker og handler i mødet med livets grundvilkår, men det er ikke erindringen om fortiden der arbejdes med, men derimod en udforskning af de ultimative anliggender i nuet og fremtiden.

At arbejde eksistentielt betyder kort fortalt at fokusere på det at være menneske i de vilkår, vi aktuelt lever i, samt at indfange stemningen og følelsen i selve livet, ved at rette fokus imod det relationelle aspekt. Altså alle de måder forbundetheden kommer til udtryk på, gennem de fortællinger du har om dine erfaringer med din måde at være i verden på.

Udgangspunktet for samtalerne, er baseret på eksistentielt fænomenologisk grundlag. Fænomenologi betyder læren om det, der viser sig. Vores livsverden er fyldt med mening eller betydning, der er tavs, og det er denne mening eller betydning, der gennem en fænomenologisk undersøgelse er mulig at afdække. Vi undersøger livsverdenens tavse baggrund ved at tage udgangspunkt i de levede erfaringer.

Den eksistentielle samtale handler også om at opleve eller blive opmærksom på en kropslig kontakt, som du måske ikke før har sanset eller tillagt værdi og betydning tidligere. Nogle kan være tilbøjelige til at være meget kognitiv tænkende og dermed ikke forbundet sin egen krop og de sanselige oplevelser, som kan opstå før selve reflektionen tager over.