Skip to content

“Livet er et mysterium der skal leves, ikke et problem der skal løses”

Hvad er psykoterapi

Psykoterapi er en samtaleterapi, hvor psykoterapeuten ved hjælp af en eller flere samtaler med klienten, forsøger at finde årsagen til klientens problem eller give klienten indsigt i egne tanke- og handlemønstre. En psykoterapeut er uddannet til at arbejde med psykoterapi som behandlingsmetode. Man kan man sige, at psykoterapi er et håndværk og kan være en behandlingsmetode, som kan udøves af henholdsvis psykoterapeuter, psykologer og psykiatere.

Der findes flere forskellige psykoterapeutiske retninger som f.eks. oplevelsesorienteret psykoterapi, integrativ psykoterapi m.fl. og jeg tilbyder her eksistentiel psykoterapi. Nogle retninger antyder at være særligt gode til visse typer af problemstillinger som f.eks. angst, depression m.fl. men er op til dig at finde den retning, som du oplever, har effekt. Måske du skal prøve nogle forskellige retninger, for at finde den psykoterapi som opleves godt for dig.

Psykoterapi foregår som en samtale og baserer sig på en tillidsfuld og fortrolig relation mellem dig og mig. Jeg vil som psykoterapeutstuderende bestræbe mig på, i mødet med dig, at forholde mig åben og altid med udgangspunkt i dit liv her og nu – altså hvad der fylder mest for dig, når vi starter samtalen. Under terapien vil du opleve, at jeg jævnligt spørger til dine kropslige reaktioner. Din krop husker det, som du måske har fortrængt, så det er vigtigt at lytte til kroppens signaler og være nysgerrig på, hvad den forsøger at fortælle dig. 

En psykoterapeut bør have gennemgået en mindst 4-årig uddannelse, hvor der udover teori også trænes i psykologiske teorier og behandlingsmetoder indenfor den/de valgte terapeutiske retninger. Vægten på en god psykoterapeutuddannelse, ligger både på et bredt udvalg af teoretiske psykologiske metoder, på klientarbejde samt superviseret træning og på terapeutens egen livserfaring og på hvor meget terapeuten har arbejdet med sine egne problemstillinger og sin egen terapi.

Når du som klient taler med en psykoterapeut og fortæller om dit liv og dine symptomer, så fortæller du det samtidig også til dig selv. Når du sætter ord på dine tanker og føler, bliver det muligt for dig at reflektere bevidst over dit liv og dermed også forandre det, som er svært for dig. I terapien taler vi om de tanker, følelser, handlinger og hændelser, som fylder i dig. Det kan være tanker og følelser, der gør dig trist, angst eller som ødelægger dit selvværd.